2015. ápr 28.

Adótörvény változások 2015.

írta: Fémszerkezet
Adótörvény változások 2015.

Adótörvény változások 2015.

 

Személyi jövedelemadó

 • Családi kedvezmény összegének változás 2016. évtől kétgyermekes esetén
 • Első házasok kedvezménye
 • EU-s támogatási rendelet és az adó(alap)-kedvezmények közötti kapcsolat
 • Béren kívüli juttatások adóterhének változása
 • Jövedelem-minimum számításának változása
 • Veszteségelhatárolás időtartam 5 adóévre szűkül

 

Általános forgalmi adó

 • Bővül az 5%-al adózó termékek köre
 • Bővül a fordított adózással érintett termékek (vasanyagok) és szolgáltatások (munkaerő-kölcsönzés) köre
 • Folyamatos teljesítésű ügyletek teljesítési időpontjának változása 2015. július 1-től és 2016. január 1-től
 • Számlákról való adatszolgáltatás 1 millió forint áfa tartalom felett
 • Közösségen belüli szolgáltatások teljesítési helyének megváltozása nem adóalany megrendelő esetén
 • Következő időszakra átvihető követelés változása nem mindig eredményez adókülönbözetet
 • ÁFA bevallási gyakoriság szabálya több ponton változik

 

Társasági adó

 • Kapcsolt vállalkozás fogalma bővül
 • EU-s támogatási rendelet és az adó(alap)-kedvezmények közötti kapcsolat
 • Látvány-csapatsport, színházak, filmkészítés támogatási rendszerének újraszabályozása (rendelkezés az adóról), az adókedvezmények előlegben való érvényesítési lehetősége

 

Adózás rendje

 • A visszamenőleges választási lehetőség intézményének szűkítése
 • Kapcsolt vállalkozás fogalma bővül
 • Kezelőszemélyzet nélküli automatákhoz kapcsolódó új bejelentési kötelezettség
 • Közúti árufuvarozást érintő EKAER adatszolgáltató/bejelentő rendszer
 • Internetszolgáltatók soron kívüli adatszolgáltatása
 • Ukrán helyzet miatt adóvisszaigénylési lehetőség
 • Munkáltatói adómegállapítás határideje változik

 

Egészségügyi hozzájárulás  

 • Külföldi előadóművész eho fizetési kötelezettsége
 • EHO mentesség egyes bányászati dolgozóknak nyújtott kereset-kiegészítés után

 adotorveny_valtozasok.jpg

Társadalombiztosítás

 • A kiegészítő tevékenységet folytató, vezető tisztségviselői feladatokat ellátó társas vállalkozónak minősülő személy nyugdíjjárulék-alapjának pontosítása
 • Kifizető is köteles a családi járulékkedvezmény havi összegét megállapítani
 • A családi járulékkedvezmény éves elszámolása
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék összegének változása

 

Szociális hozzájárulási adó

 • Szociális hozzájárulási adókedvezmény részmunkaidős foglalkoztatás esetén
 • Költségvetési szervek nem érvényesíthetnek adókedvezményt

 

Kis adózó vállalkozások tételes adója

 • 100 ezer forintos adótartozás miatt megszűnés szabályainak változása
 • A Kata alól mentes hónapok bejelentésének új eljárási szabálya
 • A munkaviszony vélelmére vonatkozó szabályozás kiegészül egy újabb ponttal
 • Nem kis adózó tag kivétje osztalékként adózik

 

Kisvállalati adó

 • A havi adóelőleg bevallás és fizetés rendszere megszűnik
 • Kiva időszak előttről származó áfa-fizetési kötelezettség eltérő kezelése
 • Az adóév utolsó időszakára vonatkozó adóelőleg kezelésének egyértelműsítése

 

Gépjárműadó

 • Adóalanyi kör újraszabályozása

 

Környezetvédelmi termékdíj

 • Tárgyi hatály bővülése: egyéb műanyag termék, egyéb vegyipari termék, irodai papír
 • Az új termékkörök fogalmának ismertetése
 • Csekély mennyiségű kibocsátó fogalmának változása
 • A meglévő termékkörök listájának változása, különös tekintettel az elektromos, elektronikai termékekre
 • Az egyes termék-körök termékdíjának változása

 

Illeték

 • Lakáscserére, cserepótló vételre vonatkozó speciális szabály változása, pontosítása
 • Közigazgatási eljárási illeték, bíróság eljárási illeték eljárási szabályainak változása

 

Egyszerűsített vállalkozói adó

 • Adótartozásra vonatkozó szabály változása

 

Hitelintézeteket, bankokat terhelő különadó

 • Kollektív befektetési formák különadójának, mint új adókötelezettségnek a bemutatása

 

Egyszerűsített foglalkoztatás

 • A bevallási kötelezettség alá nem eső értékhatár összegének változásának ismertetése

 

Energiaadó

 • Változik az adó mértéke

 

Innovációs járulék

 • Átalakulás esetén a soron kívüli előleg-bevallásra kötelezettek körének bővülése

 

Népegészségügyi termékadó

 • Bővül a NETA köteles termékek köre a jövedéki adó szerinti alkoholtermékekkel (gyümölcspárlatot leszámítva)
 • Szeszes italoknál az adó mértéke az alkoholtartalom függvényében változik

 

Reklámadó

 • Megrendelői adóalanyiság esetén a nyilatkozattételi kötelezettség helyett alternatívákat kínál az új szabályozás

 

Pénzügyi tranzakciós illeték

 • Új speciális illetékalap kerül bevezetésre
Szólj hozzá

javítás kapuk zárak Adó biztonsági rács ekaer vasszerkezetek kerítés elemek előtetők fémadók kerítések úszó kapu